Hoppa till sidans innehåll

RYTTARMÄRKEN


Ridsportens ryttarmärken är kunskapsklassiker med en stolt historia. De första märkena infördes redan 1926. Idag finns åtta märken som tillsammans står för den samlade kunskap och de färdigheter som varje ryttare stegvis bör behärska i sin grundutbildning.

Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och rid kunskaper inom fokusområdena hästkunskap, ridlära, värdegrund, fysträning och kostlära samt ridning. För många ryttare är märkena i sin utformning perfekt att ha som måttstock oavsett om man rider på ridskolans hästar eller på egen häst.

Samtliga ridprov kan genomföras vid valfritt tillfälle, exempelvis lektionstid, klubbtävling, programridning, särskilda märkesaktiviteter, som avslutning på terminen eller vid ”vanliga tävlingar”. 


 

RYTTARMÄRKE I - VITT

Ridprov: Märke I (Caprilli). Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll för Märke I. Det viktiga är att ryttaren sitter i god balans, med foten rätt i stigbygeln, har skänkeln rätt placerad och strävar efter en så korrekt sits som möjligt på hästen.

Teori: Provet kan göras skriftligt eller muntligt i grupp och gärna i form av en guidad stalltur. Det viktigaste är att ryttaren får kännedom om hur de teoretiska delarna fungerar i praktiken.

Domare: Svensk Ridlärare I-III, Tränare C-A, alternativt dressyr- eller hoppdomare.

I PRAKTIKEN DELMÅL / SLUTMÅL:

Häst- och ryttarvård

 • Jag känner till de grundläggande reglerna i stallet
 • Jag vet hur man går in till hästen i en spilta eller box på ett säkert sätt
 • Jag kan leda hästen på ett säkert sätt
 • Jag kan borsta hästen
 • Jag har varit med och kratsat hovarna
 • Jag har varit med vid sadling och tränsning
 • Jag kan tränsets och sadelns delar
 • Jag kan de enklaste ridvägarna
 • Jag kan hästens enklare kroppsdelar
 • Jag förstår vikten av fysisk träning för ryttaren
 • Jag känner till ridsportens ledstjärnor
 • Jag känner till ryttarens skyddsutrustning

Färdighetsutveckling

 • Jag kan sitta upp och av korrekt (på häst eller trähäst)
 • Jag kan hålla tygeln på rätt sätt
 • Jag kan rida i lodrät sits
 • Jag kan rida i djup lätt sits
 • Jag kan sätta igång hästen i skritt och göra halt
 • Jag kan rida mellan koner i skritt
 • Jag kan sätta igång hästen i trav och sakta av till skritt
 • Jag kan trava i lättridning
 • Jag kan rida på fyrkanten, medellinjen, vändning över ridbanan, diagonalen och hörnlinjen, i skritt och trav

PROGRAM FÖR RYTTARMÄRKE I (pdf från Ridsportförbundet)


 

RYTTARMÄRKE II - GRÖNT

Ridprov: Märke II (Caprilli). Hinderhöjd: 0,60 för ridhäst, 0,50 D-ponny, 0,40 C-ponny, 0,30 B-ponny, 0,20 A-ponny. Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll för Märke II. Det viktiga är att ryttaren sitter i god balans, har skänkeln rätt placerad med foten rätt i stigbygeln och strävar efter en så korrekt sits som möjligt på hästen.

Teori: Provet kan göras skriftligt eller muntligt i grupp och gärna i form av en guidad stalltur. Det viktigaste är att ryttaren får kännedom om hur de teoretiska delarna fungerar i praktiken.

Domare: Svensk Ridlärare I-III, Tränare C-A, alternativt dressyr- eller hoppdomare.

I PRAKTIKEN DELMÅL / SLUTMÅL:

Häst- och ryttarvård

 • Jag kan fler av hästens kroppsdelar
 • Jag kan de enklaste delarna på hästens huvud
 • Jag har varit med vid en fodring och/eller ett in- eller utsläpp
 • Jag har förståelse för hur och varför man ska göra en daglig visitering av hästen
 • Jag kan rykta och kratsa hovarna
 • Jag gör i ordning hästen för ridning på egen hand eller med stöd av en ledare
 • Jag klarar av enklare tillpassning av ryttarens och hästens utrustning vid ridning
 • Jag har plockat isär, putsat och satt ihop sadel och träns på egen hand eller ihop med en kompis
 • Jag kan knyta en säkerhetsknut
 • Jag kan bygga en enklare hinderuppställning med minst två olika hindertyper
 • Jag har förståelse för betydelsen av kombinationen mellan träning, mat och återhämtning
 • Jag har deltagit i samtal om ridsportens ledstjärnor

Färdighetsutveckling

 • Jag kan leda hästen till och från ridbanan: jag vet hur man ställer upp och förstår vad som är rätt säkerhetsavstånd
 • Jag kan växla mellan trav under lättridning, trav under nedsittning och trav i lätt sits på fyrkanten
 • Jag kan rida de stora volterna i trav och göra voltombyte
 • Jag kan rida i skritt utan stigbyglar och har provat i trav
 • Jag kan fatta galopp och vet hur man bryter av från galopp
 • Jag kan de grundläggande hjälperna (framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna)
 • Jag har gjort enklare balans- och gymnastikövningar på häst
 • Jag kan rida en enkel bana med bommar och koner
 • Jag kan hoppa enkelhinder (rättuppstående) med bra balans

PROGRAM FÖR RYTTARMÄRKE II (pdf från Ridsportförbundet)


 

RYTTARMÄRKE III - RÖTT

Dressyr: Märke III rids enskilt med bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll. Fokus ligger på ryttarens hjälper, känsla och inverkan. Viktigt är också samverkan och effektivitet av vikt, skänkel och tygelhjälper. Det ska tydligt framgå att ryttaren kan inverka på hästen med bibehållen balans och utan att ändra sin sits.

Hoppning: Ryttaren ska under periodens gång visa att den behärskar att rida flera hinder i följd, 0,70 för ridhäst, 0,60 D-ponny, 0,50 C-ponny, 0,40 B-ponny, 0,30 A-ponny (rättuppstående och stigsprång) enligt typskiss. Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll för Märke III.

Teori: Provet görs skriftligt.

Domare: Svensk Ridlärare I-III, Tränare C-A, alternativt dressyr- eller hoppdomare.

 

I PRAKTIKEN DELMÅL / SLUTMÅL:

Häst- och ryttarvård

 • Jag har kännedom om hur man släpper ut och tar in hästen från hagen på ett säkert sätt
 • Daglig visitering – jag vet hur jag kontrollerar hästen och vilka avvikelser jag ska reagera på
 • Jag känner till ridhästens grundutrustning och vet när den ska användas
 • Jag kan ta av och på hästen täcket på ett säkert sätt
 • Jag har sett hur man lägger ett stallbandage
 • Jag har kännedom om olika fodermedel och har hjälpt till vid utfodring
 • Jag har förståelse för hur kosten kan påverka min prestation
 • Jag känner till ridsportens code of conduct och hästhållningspolicy
 • Jag har diskuterat ridsportens ledstjärnor genom ”dialogduken”

Färdighetsutveckling

 • Jag kan justera stigläder och sadelgjord vid ridning uppsuttet
 • Jag kan sitta på rätt nedsittningsben i lättridningen
 • Jag kan trava utan stigbyglar
 • Jag har ridit barbacka
 • Jag kan rida vändning på cirkelbåge i trav med högre krav på utförande
 • Jag kan göra tempoväxlingar i trav
 • Jag kan fatta galopp
 • Jag kan rida i galopp i både lodrät och lätt sits
 • Jag känner i vilken galopp hästen galopperar
 • Jag kan rida de stora volterna i galopp
 • Jag har ridit ut under ledning i skritt och trav
 • Jag kan rida uppför och nerför i lätt sits och i god balans
 • Jag kan rida i trav över bomserier
 • Jag har travhoppat
 • Jag har hoppat stigsprång
 • Jag har hoppat hinder i följd

PROGRAM FÖR RYTTARMÄRKE III (pdf från Ridsportförbundet)


 

RYTTARMÄRKE IV - GULT

Dressyr: Rids i LC:1. Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll för Märke IV. Ryttaren rider enskilt.

Hoppning: Ryttaren ska rida en bana med fyra hinder 0,80/0,70 ponny, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs. Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll för Märke IV. Ryttaren ska i en balanserad lätt sits rida hästen mot, över och efter hindren samt visa en godtagbar följsamhet för att vara godkänd för märket.

Teori: Provet görs skriftligt.

Domare: Svensk Ridlärare I-III, Tränare C-A, alternativt dressyr- eller hoppdomare.

 

I PRAKTIKEN DELMÅL / SLUTMÅL:

Häst- och ryttarvård

 • Jag har god kunskap om hästens utrustning
 • Jag kan mocka och har kännedom om olika strömedel och bäddar
 • Jag kan skillnaden på olika bandage och kan under handledning lägga stallbandage
 • Jag vet hur man sköter om hästens hovar
 • Jag kan under handledning, visa häst vid hand på ett korrekt sätt
 • Jag vet vad som avgör hästens foderbehov och hur man planerar för utfodring
 • Jag känner till olika träningsformer för ryttaren

Färdighetsutveckling

 • Jag kan göra halt från trav och rida fram ur halten till trav
 • Jag tränar att rida hörnpasseringar på rätt sätt
 • Jag kan rida vändning på cirkelbåge i trav och galopp med högre krav på utförande
 • Jag kan rida 15 m volter i trav
 • Jag kan rida hästen i god takt och balans
 • Jag tränar på att rida små tempoväxlingar med bibehållen takt och balans
 • Jag har kännedom om vad som menas med att hästen är lösgjord och känner till grunderna om hästens form
 • Jag har travat över bommar på rakt och böjt spår
 • Jag kan inverka på hästen i galopp i lätt sits
 • Jag har hoppat hinder med anridning i trav och galopp
 • Jag hoppar en studsserie med god balans och följsamhet
 • Jag har provat att hoppa en enklare bana
 • Jag vet vad som gäller i skog och mark och klarar av att rida hästen i terrängen i samtliga tre gångarter

PROGRAM FÖR RYTTARMÄRKE IV (pdf från Ridsportförbundet)


 

RYTTARMÄRKE V - BLÅTT

Dressyr: Rids i LC:1 eller LC:2 enligt tävlingsreglementet i dressyr. Lägst 50 % av maxpoängen ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket.

Hoppning: Ryttaren ska rida en bana med 6 hinder i motsvarande 0,90/Lätt D-höjd enligt bedömningsprotokoll för inverkansridning.

Teori: Provet görs skriftligt.

Domare: Svensk Ridlärare I-III, Tränare C-A, alternativt dressyr- eller hoppdomare.

 

I PRAKTIKEN DELMÅL / SLUTMÅL:

Häst- och ryttarvård

 • Jag vet hur en häst ska vara utrustad vid transportering
 • Jag har varit med om att lasta en häst och har kännedom om hur man gör det på ett säkert sätt
 • Jag har varit funktionär på en hästtävling i föreningen för att få en inblick i olika uppgifter på tävlingsplatsen
 • Jag har gjort ett praktiskt prov på att bedöma hygienkvaliteten på foder
 • Jag har tagit tempen på en häst och jag vet att: _______ räknas till hästens normaltemperatur
 • Jag kan kontrollera hästens puls och andning
 • Jag kan lägga olika typer av bandage
 • Jag kan stallets rutiner för häst och stallvård
 • Jag använder mig av olika övningar inom fysträning
 • Jag vet vilken kost jag behöver vid träning och tävling

Färdighetsutveckling

 • Jag kan rida övergångar mellan de olika gångarterna i god balans
 • Jag kan rida 10 m volter i trav
 • Jag har kännedom om vad som menas med en halvhalt och hur man lämpligast lär sig rida halvhalten
 • Jag har grundläggande kunskap om sidvärtsrörelser
 • Jag kan rida 15 m volter i galopp
 • Jag har provat att rida med sporrar
 • Jag kan rida hästen i god takt, med god samordning mellan hjälperna
 • Jag har övat upp min förmåga att variera hästens galoppsprång
 • Jag har hoppat en oxer
 • Jag har hoppat med lång och kort anridning
 • Jag har hoppat enkla hinder i terrängen eller på gräs
 • Jag har ridit ett självständigt pass som motsvarar en framridning till träning eller tävling
 • Jag har ridit minst tre olika hästar under den här perioden

PROGRAM FÖR RYTTARMÄRKE V (pdf från Ridsportförbundet)


 

RYTTARMÄRKE BRONS

Dressyr: Rids i lägst LB:1 enligt tävlingsreglementet i dressyr. Lägst 60 % av maxpoängen ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket.

Hoppning: Ryttaren ska rida en bana med minst åtta hinder, 1,00/Lätt C för ponny, enligt tävlingsreglementet. Lägst sex stilpoäng i snitt och max åtta fel på hinder ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket. Bedömning enligt särskilt bedömningsprotokoll.

Praktiskt prov: Visa: sadling och betsling, upp- och avsittning, tillpassning av ridmundering, tillpassning av stigläder och sadelgjord uppsuttet, häst vid hand, dekorativ hästvård och bandagering.

Teori: Provet görs skriftligt.

Domare: Lägst Svensk Ridlärare II, lägst B-tränare för aktuell gren, alternativt dressyr och hoppdomare.


 

RYTTARMÄRKE SILVER

Dressyr: Dressyrprogram lägst LA:4 enligt tävlingsreglementet. Lägst 60 % av maxpoängen ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket.

Hoppning: Banhoppning med minst åtta hinder, 1,10/Lätt B för D-ponny, enligt tävlingsreglementet. Max åtta fel på hinder ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket.

Domare: Svensk Ridlärare III, A-tränare, alternativt dressyr- och hoppdomare.


 

RYTTARMÄRKE GULD

Dressyr: Dressyrprogram lägst MsvB, valfri betsling, träns eller kandar. Bedömning enligt tävlingsreglementet. Lägst 60 % av maxpoängen ska ha uppnåtts samt minst ett rent galoppbyte ska visas åt vardera hållet för att vara godkänd för märket.

Hoppning: Banhoppning med minst åtta hinder på 1,20 enligt tävlingsreglementet. Max åtta fel på hinder ska ha uppnåtts för att vara godkänd för märket.

Domare: Svensk Ridlärare III, A-tränare, alternativt dressyr- och hoppdomare.

Uppdaterad: 05 JUL 2021 22:16 Skribent: HANNA


Postadress:
Åby RK - Ridsport
Ridhuset, Jursla Gård
61634 Åby

Kontakt:
Tel: 01166095
E-post: This is a mailto link

Se all info